Καλωσήρθατε

Η εφαρμογή χρησιμοποιείται για την προσαρμογή των αρχείων excel παρακολούθησης του δείκτη 05503 που χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή των ετών 2019 - 2021 έτσι ώστε, αυτά να συμπεριλάβουν κενά φύλλα για την συμπλήρωση στοιχείων των ετών 2022 και 2023.

Η εφαρμογή αυτοματοποιεί την διαδικασία επικαιροποίησης των αρχείων, αναλαμβάνοντας το φορτίο αυτό από τα στελέχη των φορέων που ασχολούνται με την ενημέρωση του δείκτη.

Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, στέλεχος δικαιούχου, διαχειριστικής αρχής ή άλλου εμπλεκόμενου φορέα, για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο των αρχείων excel ως προς τα έτη 2022 και 2023, πριν την υποβολή τους στο ΟΠΣ Εργόραμα.

Επιλογή φορέα
Επιλέξτε τον φορέα σας από τη λίστα που ακολουθεί.

Εάν έχουν δηλωθεί περισσότερες από μία διευθύνσεις για ισάριθμα στελέχη του φορέα σας, επιλέξτε από τη λίστα τη γραμμή που εμφανίζεται το όνομά σας (εμφανίζεται εν μέρει) δίπλα από τον τίτλο του φορέα.

© 2023 - ΕΥΣΕΚΤ